Przedsięwzięcie 6 – Zarządzanie

W swych pracach Zarząd Konsorcjum oraz Koordynator wspierani są przez Biuro Zarządzania Projektem, którego siedziba została ustanowiona w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Do jego zadań należy:

 • zarządzanie administracyjne,
 • prowadzenie działań public relations,
 • zarządzanie finansowe.

Działania Biura obejmują w szczególności:

 • pomoc Koordynatorowi w zarządzaniu projektem,
 • nadzór terminowości wykonywania zadań i prac,
 • identyfikacja i rozwiązywanie problemów administracyjno-technicznych,
 • korekta programu pracy (w porozumieniu z Kierownikiem Naukowym) zgodnie
 • z decyzjami Rady Konsorcjum,
 • sprawowanie funkcji łącznika pomiędzy członkami Konsorcjum,
 • organizowanie spotkań Rady i Zarządu Konsorcjum,
 • przygotowywanie raportów z działań Rady Konsorcjum,
 • monitorowanie przyszłych wyników zgodnie z ich celami,
 • nadzór nad przygotowywaniem raportów przez partnerów,
 • proponowanie zmian w planie prac,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji w projekcie,
 • organizowanie zbiorowych zakupów dla partnerów, jeśli będzie to celowe organizacja dorocznych spotkań partnerów, konferencji itd.

Dyrektor Biura Zarządzania Projektem:
mgr Dorota Madalińska