Przedsięwzięcie 6 – Zarządzanie

W swych pracach Zarząd Konsorcjum oraz Koordynator wspierani są przez Biuro Zarządzania Projektem. Biuro Zarządzania Projektem, kierowane przez Dyrektora Biura w osobie dra Roberta Klareckiego, wspiera w swych działaniach Koordynatora i zostaje ustanowione w Instytucie Medycyny Pracy. Do jego zadań należy:

  • zarządzanie administracyjne,
  • prowadzenie działań public relations,
  • zarządzanie finansowe.