Zarząd Konsorcjum

Zarząd Konsorcjum koordynuje działania i zadania partnerów. W skład Zarządu wchodzi Koordynator Konsorcjum, Koordynatorzy Przedsięwzięć oraz Dyrektor Biura Zarządzania Projektem.

Koordynatorami Przedsięwzięć są:

  • Przedsięwzięcie 1 – prof. Wojciech Wąsowicz
  • Przedsięwzięcie 2 – prof. Andrzej Świerniak
  • Przedsięwzięcie 3 – prof. Maciej Stępnik
  • Przedsięwzięcie 4 – prof. Beata Pepłońska
  • Przedsięwzięcie 5 – prof. Jan Lubiński
  • Przedsięwzięcie 6 – prof. Konrad Rydzyński

Zarząd Konsorcjum zapewnia właściwe codzienne zarządzanie projektem. Bierze pełną odpowiedzialność za implementację działań na poziomie finansowego, administracyjnego, prawnego i naukowego zarządzania projektem. Działania te dotyczą również innych kwestii, w tym rozwiązywania konfliktów, kwestii praw intelektualnych, itp. Zarząd będzie również promował równouprawnienie płci w projekcie. Zarząd podejmuje główne decyzje pomiędzy posiedzeniami Rady Konsorcjum, w tym decyzji, których nie może podjąć Biuro Zarządzania Projektem.