Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi to jedna z największych placówek medycznych w województwie łódzkim. Szpital wybudowany został w 1973 roku, jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej podległym Samorządowi Województwa Łódzkiego. Od 2007 roku funkcję Dyrektora Szpitala pełni Wojciech Szrajber - osoba zasłużona dla łódzkiej służby zdrowia, wyróżniony w 2006 roku Nagrodą im. Aliny Pienkowskiej "za właściwe pojmowanie i realizowanie zawodu menedżera".

W 2009 roku decyzją Ministra Zdrowia placówce nadany został status Centrum Urazowego dla województwa łódzkiego. Szpital dysponuje nowoczesną aparaturą medyczną, posiada możliwość szybkiego diagnozowania oraz specjalistycznego leczenia pacjentów z urazami wielonarządowymi. Wyposażony jest również w profesjonalne, akredytowane lądowisko dla śmigłowców ratowniczych. Strukturę Szpitala stanowi 31 oddziałów szpitalnych oraz 47 poradni specjalistycznych. Usługi medyczne realizowane są w czterech obiektach zlokalizowanych na terenie Łodzi. Sprawne funkcjonowanie placówki zapewnia personel składający się z 2 080 osób. Od 2012 roku placówka jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali, organizacji wspierającej ośrodki medyczne w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia optymalnych warunków pracy personelu.

W 2010 roku Szpital uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego przez placówkę Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w obszarze: świadczenia specjalistycznych usług medycznych, w zakresie leczenia, diagnostyki, rehabilitacji i pielęgnacji pacjentów, w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Certyfikat potwierdza ogromną wagę, jaka przywiązywana jest do jakości świadczonych usług. Dokument wydany został przez jednostkę certyfikującą IMQ Polska należącą do międzynarodowej organizacji IQnet, która czuwa nad rzetelnością, wiarygodnością i transparentnością procesu certyfikacji.

Szpital zajmuje wiodącą pozycję w regionie, w dziedzinie onkologii. Integralną część placówki, niezwykle istotną dla województwa łódzkiego, stanowi Regionalny Ośrodek Onkologiczny z nowoczesnym Zakładem Teleradioterapii. Zakład dysponuje aparaturą radioterapeutyczną spełniającą najwyższe wymogi standardów światowych i jest jedną z najbardziej nowoczesnych tego typu jednostek w Polsce. Posiada III najwyższy stopień referencyjności przyznany przez Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej. W Szpitalu funkcjonuje jedyny w województwie łódzkim Ośrodek Transplantacji Szpiku posiadający akredytację Ministra Zdrowia w zakresie pobierania i przeszczepiania allogenicznego szpiku, od dawców niespokrewnionych.

Dynamiczny rozwój Szpitala, jaki ma miejsce w ostatnich latach, możliwy jest dzięki efektywnemu pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków pochodzących m. in. z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia oraz Zarządu Województwa Łódzkiego. Największą i najbardziej kosztowną, realizowaną obecnie, inwestycją jest modernizacja Regionalnego Ośrodka Onkologicznego, który już wkrótce stanie się jednym z najnowocześniejszych w Polsce centrum onkologicznym. W Ośrodku powstanie Pracownia Pozytonowej Tomografii Emisyjnej, dzięki której możliwe stanie się zdiagnozowanie nawet najmniejszych zmian nowotworowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 94 mln pln, a przewidywany termin jej zakończenia przypada na rok 2013.

Zarządzanie tak potężną placówką medyczną wymaga szczególnych umiejętności, które potwierdzają przyznane w 2010 roku Eurocertyfikaty w kategoriach: „Certyfikat dla Kadry Zarządzającej” oraz „Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług”. W 2011 roku w drodze konkursu, którego organizatorami są Instytut Nowoczesnych Technologii, Urząd Miasta Łodzi oraz Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Szpital zdobył tytuł „Lidera Nowoczesnych Technologii’ w kategorii duże przedsiębiorstwo. Otrzymane certyfikaty i wyróżnienia potwierdzają wysoki standard świadczonych usług, na który składają się profesjonalizm personelu, nowoczesna. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

powrót