Przedsięwzięcie 3 – Szkolenie i wymiana naukowa

CELE

Głównym celem Przedsięwzięcia nr 3 jest stworzenie możliwości do nabywania specjalistycznej wiedzy przez badaczy EIEC w dziedzinie:

  • zastosowania biomarkerów cytogenetycznych i uszkodzenia/naprawy DNA w ocenie ryzyka rozwoju nowotworów w środowisku bytowania oraz zawodowym (Zadanie 1)
  • badań nad wrażliwością osobniczą w procesie rozwoju nowotworów (Zadanie 2)
  • interakcji ‘substancje bioaktywne-geny’ w etiologii nowotworów (Zadanie 3)
  • epidemiologii molekularnej nowotworów w środowisku bytowania oraz zawodowym (Zadanie 4) ze szczególnym uwzględnieniem badań translacyjnych nad biomarkerami podatności, ekspozycji i skutku.
  • zaawansowanych metod biostatystycznych w epidemiologii molekularnej (Zadanie 5).

Dzięki realizacji Przedsięwzięcia zostanie stworzona trwała platforma edukacyjna na czele z naukowcami uznanymi jako eksperci w ww. dziedzinach zarówno w kraju jak i zagranicą.

Szczegółowe cele obejmują organizację:

  • szkoleń dla badaczy EIEC (głównie młodych)
  • krótkie wizyty badaczy EIEC we wiodących ośrodkach polskich oraz zagranicznych, które posiadają uznaną w świecie renomę w dziedzinie badań nad biomarkerami
  • seminariów i warsztatów przez naukowców EIEC z partnerskich instytucji oraz zaproszonych wykładowców spoza Polski
  • uczestnictwa badaczy EIEC w wydarzeniach naukowych krajowych i zagranicznych (konferencje, kursy, itp.).