Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie jest uczelnią publiczną. Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164, poz. 1365, z późn. zm.) i innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz statutu Uczelni. Siedzibą PUM jest miasto Szczecin.

Partnerem projektu będzie Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie stanowiący bazę Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych znajdujący się w strukturze Katedry Onkologii Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PU.

Najnowocześniejsze technologie molekularne, które są na dzień dzisiejszy wykorzystywane w Ośrodku Nowotworów Dziedzicznych PUM dają ogromne możliwości jeszcze większego i jeszcze bardziej owocnego udziału – popartego licznymi publikacjami oraz międzynarodowymi i krajowymi patentami – w międzynarodowych badaniach nad dziedziczną predyspozycją do nowotworów. Efektywne wykorzystanie potencjału Ośrodka wymaga zastosowania nowoczesnych technologii biobankowania oraz prowadzenia prospektywnych badań nad modyfikatorami - zarówno genetycznymi, jak i środowiskowymi – powstawania nowotworów.

Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych – od 2002 roku Centrum Doskonałości - to w części uczelnianej/akademickiej:

  • Onkologiczna Poradnia Genetyczna SPSK2 w Szczecinie (SPSK2 jest szpitalem klinicznym PUM w Szczecinie)
  • Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Kliniki Onkologiczne Katedry Onkologii PUM w Szczecinie
  • Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND) (w anglojęzycznej wersji: International Hereditary Cancer Centre (IHCC)) – struktura powołana do wydawania czasopisma "Hereditary Cancer in Clinical Practice". 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

powrót