Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Obliczeniowej Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej

Laboratorium powstało w ramach projektu Śląska BIO-FARMA, Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki (projekt POIG 02.01.00-00-166/08).

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się między innymi wysokowydajny klaster obliczeniowy oparty o serwery kasetowe firmy IBM wraz z macierzą dyskową firmy Hitachi oraz klaster bazodanowy z systemem archiwizacji taśmowej.

Moc obliczeniowa Laboratorium (szacunkowo ok. 10 TFLOPS) pozwala na przeprowadzenie wielu złożonych obliczeń wykorzystujących dane biologiczne, i nie tylko, które gromadzone są w innych Laboratoriach Centrum Biotechnologii. Klaster bazodanowy umożliwia gromadzenie i udostępnianie danych w ramach jednego z systemów baz danych (Oracle lub MS SQL). W chwili obecnej klaster jest wykorzystywany do realizacji projektów naukowych z obszarów biologii obliczeniowej i bioinformatyki m.in. poszukiwanie optymalnych protokołów terapii antynowotworowych, przetwarzanie danych z głębokiego sekwencjonowania, modelowanie molekularnych interakcji białko-ligand, poszukiwanie wzorców w sekwencjach DNA i inne, aczkolwiek system umożliwia wykonywanie obliczeń równoległych z innych dziedzin nauki.

powrót