Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, założony w Warszawie w roku 1957, wyposażony jest w wysokiej klasy laboratoria wyspecjalizowane w badaniach biologii molekularnej roślin, grzybów i mikroorganizmów, a także modelowaniem in silico oraz w bioinformatyce. Instytut prowadzi badania w zakresie biologii systemów, włączając genomikę, transkryptomikę i proteomikę, a także badania nad regulacją ekspresji genów na poziomie DNA i RNA, biosyntezą białek i ich modyfikacjami potranslacyjnymi, mutagenezą i naprawą DNA, metabolizmem kwasów nukleinowych, kinazami białkowymi, regulacją aktywności enzymów, strukturą i funkcją białek, modelowaniem komputerowym oraz rezonansem magnetycznym peptydów i białek, nukleotydami o właściwościach przeciwwirusowych i przeciwzapalnych, strukturą i funkcją poliprenoli, oddziaływaniami jądro-mitochondrium, molekularną wirusologią roślin, transformacją roślin, molekularnymi podstawami biotechnologii drobnoustrojów i roślin oraz morfogenezą Arabidopsis. Nowoczesny, wyrafinowany sprzęt, a także głęboka wiedza pracowników naukowych umożliwia IBB stałe rozszerzanie zainteresowań i wchodzenie w nowe dziedziny biologii, medycyny i farmakologii, a także biotechnologii upraw i żywności, których głównym celem są badania podstawowe oraz zdrowie i dobrobyt człowieka.

W styczniu 2012 r. do IBB został przyłączony Zakład Biologii Antarktycznej i Polska Stacja Henryka Arctowskiego (62°09´ S 58° 27´ W). Uczestnictwo w wielu międzynarodowych projektach, takich jak CLICOPEN, AMES, ALIENS, ACE czy ATMOPOL świadczy o współczesnym zainteresowaniu badaniami na biologią Antarktyki.

Instytut ma prawo nadawania stopni akademickich doktora i doktora habilitowanego w dziedzinach nauk biologicznych, biologii, biochemii i biofizyki. Jednostka zatrudnia 243 pracowników naukowych i aktualnie kształci 146 doktorantów.

Instytut uczestniczył w 24 projektach EU, dodatkowe 3 są aktualnie prowadzone w ramach 7 Programu Ramowego, a IBB koordynuje dwa z nich. Wchodzi także w skład największego infrastrukturalnego projektu naukowego w Polsce "Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii", a także jest członkiem warszawskiego konsorcjum "Biocentrum Ochota".

powrót