Przedsięwzięcie 1 – Infrastruktura badawcza

Podmioty uczestniczący w konsorcjum należą do przodujących placówek naukowych w kraju i dysponują obecnie infrastrukturą badawcza na dobrym poziomie. Niemniej jednak do realizacji założonych zadań konieczne jest wzmocnienie tej infrastruktury przez niezbędne inwestycje aparaturowe, budowlane i materiałowe. Każdy z podmiotów będzie musiał uzupełnić posiadaną bądź stworzyć nową aparaturę do zrealizowania projektu. Poniższy opis techniczny przedstawia niezbędne dodatkowe wyposażenie do realizacji zadań wyszczególnionych w rozdziale w podziale na poszczególne jednostki.