CM UMK

Katedra Biochemii Klinicznej CM UMK funkcjonuje w ramach Collegium Medicum im. L. Rydygiera (w Bydgoszczy) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Katedra jest jednym z kilku wiodących ośrodków, prowadzących badania nad uszkodzeniami oksydacyjnymi DNA, oraz ich udziałem w procesach nowotworzenia.

Wyrazem tego stanu rzeczy był aktywny udział Zespołu Katedry w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i liczne publikacje, t.j.:

  1. Dwa granty w ramach Drugiego Polsko-Amerykańskiego Funduszu im. M. Skłodowskiej-Curie (lata 1993- 1998).
  2. Dwa granty finansowane przez Unię Europejską, w V Ramowym programie UE: EUROFEDA (European Research on Functional Effects of Dietary Antioxidants) (European i ESCODD ( European Standards Committee on Oxidative DNA Damage). Trzyletni okres działalności komitetu ESCODD, grupującego 30 europejskich zespołów badawczych wykazał, że laboratorium bydgoskie lokuje się w ścisłej czołówce europejskiej pod względem kompetencji oraz wiarygodności prowadzonych badań z zakresu oksydacyjnych uszkodzeń DNA).
  3. Grant w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, w ramach Sieci Doskonałości: Environmental cancer risk, nutrition and indyvidual susceptibility (ECNIS).

Indeks cytowań prac z afiliacją Katedry wynosi około 4648 (bez autocytowań), a modny ostatnio współczynnik h, ma wartość 39 (zgodnie z bazą Web of Knowledge).

Katedra Biochemii Klinicznej CM UMK

powrót