Aktualności

Spotkanie ECNIS2 oraz EIEC

W dniach 6-7 maja 2013 r. w Hotelu Borowieckim w Łodzi odbyło się spotkanie projektu EIEC połączone z koncowym spotaniem projektu ECNIS2. Rozpoczął je wykład wygłoszony przez dyrektora IMP - prof. dra hab. med. Konrada Rydzyńskiego pt. „ECNIS – EIEC – w kierunku integracji w Europie badań nad biomarkerami raka”. Podczas spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca porozumienia w sprawie formy współpracy między ECNIS a EIEC po zakończeniu projektu ECNIS2.

Dodatkowo, w dniach 6-9 maja 2013 r. w IMP w Łodzi odbył się kurs „Odżywianie a środowiskowe substancje rakotwórcze” adresowany do studentów studiów doktoranckich, naukowców, pracowników przemysłu oraz specjalistów. Kurs został zorganizowany wspólnie przez projekt ECNIS2 oraz Europejski Instytut Badań nad Rakiem Środowiskowym (EIEC). Podczas szkolenia przedstawiono m.in. prezentacje dotyczące epidemiologii raka, technik oznaczania kancerogenów w materiale biologicznym oraz biomonitorowania ekspozycji na dioksyny.

» powrót