O projekcie

Europejski Instytut Raka Środowiskowego (EIEC) znajdujący się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej wpisuje się znakomicie w KPB oraz założenia programu STRATEGMED.

Europejski Instytut Raka Środowiskowego ma postać koordynowanej centralnie sieci działającej na podstawie umowy-konsorcjum ułatwiającej integrację polskich instytutów, klinik i laboratoriów o wysokim stopniu specjalizacji, ułatwiającą prowadzenie badań, których celem jest wyjaśnienie, z wykorzystaniem biomarkerów, związków zachodzących między warunkami środowiska, żywnością, czynnikami genetycznymi a powstawaniem nowotworów. Ustanowienie takiego krajowego centrum pozwoliło na integrację rozproszonych polskich zespołów badawczych w obszarze bardzo skomplikowanym, wymagającym nowoczesnego, wielodyscyplinarnego podejścia.

» więcej

Aktualności

» wszystkie aktualności

[ 2013-05-16 ] Spotkanie ECNIS2 oraz EIEC

W dniach 6-7 maja 2013 r. w Hotelu Borowieckim w Łodzi odbyło się spotkanie projektu EIEC połączone z koncowym spotaniem projektu ECNIS2. Rozpoczął je wykład wygłoszony przez dyrektora IMP - prof. dra hab. med. Konrada Rydzyńskiego pt. „ECNIS – EIEC – w kierunku integracji w Europie badań nad biomarkerami raka”.

więcej

[ 2012-12-05 ] Spotkanie założycielskie projektu EIEC

28 listopada 2012 roku w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi odbyło się spotkanie założycielskie projektu European Institute of Environmental Cancer.

więcej